Konferencja zamykająca projekt

IMG_9295 (Small)W dniach 22-23 kwietnia w Svetly odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu pn. „Energooszczędne zarządzanie zasobami- wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego”, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI CBC) 2007-2013.
Podczas konferencji dokonano podsumowania wszystkich zrealizowanych działań i przedstawiono rezultaty projektu.Partnerzy projektu aktywnie współpracują od grudnia 2005 roku. Dotychczasowa współpraca partnerów projektu rozwijała się na kilku płaszczyznach, m.in. współpracy w dziedzinie sportu, kultury oraz transferu wiedzy na poziomie administracji samorządowej.
Wspólna realizacja projektu wzmocniła dotychczasową współpracę partnerów oraz wpłynęła na jej rozwój z jeszcze większym zaangażowaniem społeczności lokalnej. Produkty, które powstały w wyniku realizacji projektu, stanowią bazę dla kolejnych projektów polsko-rosyjskich w zakresie energooszczędności. Czytaj dalej

Spot reklamowy projektu

W ramach projektu „Energooszczędne zarządzanie- wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego” powstał spot reklamowy o energooszczędności.

 

Светлый-Кентшин: пилотный проект по энергосбережению.

IMG_0554-1В январе 2015 года в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Улыбка» производится замена светильников в детских группах на энергосберегающие. Работы выполняются в соответствии с планом мероприятий международного проекта № ILPR.01.01.00-28-051/10-00 «Энергоэффективное управление ресурсами – общие модели для малых городов на примере г. Кентшина и г. Светлого».

IMG_0555

Заведующая детским садом № 9 «Улыбка» Т.Г. Ковалева отмечает, что в тех группах, где светильники уже заменены, стало намного светлее и комфортнее как для детей, так и для воспитателей.

Теперь в детском саду ожидают установку энергосберегающего оборудования (посудомоечных машин), которое будет поставлено после проведения аукциона и выбора исполнителя работ.

Zakończyła się wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.

IMG_9048Zakończyła się wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie . Funkcjonujące dotąd źródła światła zostały wymienione na energooszczędne źródła LED-owe. Wymienionych zostało 230 opraw. 

Czytaj dalej

Zakończyły się prace nad opracowywaniem Wspólnego Model kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energetycznych

Zakończyły się prace nad opracowywaniem Wspólnego Model kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energetycznych w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej. Prace nad Modelem poprzedziły opracowane wcześniej zarówno rzez Gminę Miejska Kętrzyn jak i Administracje Svetly koncepcje kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energetycznych oraz programy ich realizacji . Na ich podstawie Warmińsko- Mazurska Agencja Energetyczna w Olsztynie wraz z ООО «Фирма «Илига» z Irkucka rozpoczęły prace nad dokumentem.

Wspólny model (plik docx)

Программа реализации (plik docx)

Концепция (plik docx)

Common model (plik docx)

Повышение энергоэффективности Детского сада №9 в г. Светлый

В рамках международного проекта «Энергоэффективное управление ресурсами – общие модели для малых городов на примере Кентшина и Светлого» в качестве пилотного объекта инвестиций было выбрано Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Улыбка».

Для данного учреждения, как и для многих других в г. Светлом, характерны большие потери воды, тепловой и электрической энергии, высокая энергоёмкость из-за отсутствия утепления здания и использования дорогостоящего и неэкологичного топлива: мазута.

Czytaj dalej

W dniu 18 października 2014r. w Kętrzynie odbył się festyn ekologiczny „Zielona Energia”.

IMG_7979Festyn rozpoczął się wręczeniem nagród i dyplomów za udział w konkursie plastycznym „ Energooszczędny Kętrzyn” i literackim, „Dlaczego warto oszczędzać energię?”. Nagrody wręczyli Krzysztof Hecmań – Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz Andrzej Degórski – Zastępca Burmistrza.
Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji, m.in. konkursy i quizy ekologiczne, Planetarium Radia Zet GOLD, najmłodsi mogli nagrać swoją pierwszą audycję. Podziwiać możne było występy zespołów wokalnych i tanecznych
z partnerskiego miasta Svetly.
Dla wszystkich uczestników serwowano ptysie, ekologiczną grochówkę oraz rozdawano gadżety promujące projekt oraz Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa-Rosja.
Festynowi towarzyszyła Regionalna Telewizja Olsztyn, która poprzez trzy wejścia na żywo, zachęcała do uczestnictwa w imprezie oraz promowała projekt.
Festyn zakończył się zabawą z udziałem zespołów disco.

Czytaj dalej

Festyn Ekologiczny „Zielona Energia”

plakat 2 kopia (Medium)

Podsumowanie realizacji projektu pn. „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modle dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego”

a1 (Small)Gmina Miejska Kętrzyn wraz z partnerem – miastem Svetly z obwodu kaliningradzkiego -od 2012 roku realizuje projekt pn. „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modle dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI CBC) 2007-2013.
Czytaj dalej

Komunikat

Gmina Miejska Kętrzyn, uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana terminu wręczenia nagród w ramach konkursów:
– plastycznego pt.” „Energooszczędny Kętrzyn”
– literackiego pt.” „Dlaczego warto oszczędzać energię?”.
O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie, po ustaleniu daty Festynu „ZIELONA ENERGIA”.